__70-ый ЧЕМПИОНАТ ЯПОНИИ - 2002.
ГЛАВНАЯ СВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТЫ ИТОГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА...

70-ый ЧЕМПИОНАТ ЯПОНИИ - 2002.
Kadoma Sports Center "Namihaya Dome" (Kadoma, Osaka)

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПАРНОЕ КАТАНИЕ.
Финал.
Pl. SP. FS. -Name:
01. 01. 01. -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
02. 02. 02. -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA

Одиночное катание - ЖЕНЩИНЫ.
Финал.
PL. SP. FS. -Name:
01. 01. 01. -Fumie SUGURI
02. 02. 02. -Shizuka ARAKAWA
03. 03. 03. -Miki ANDO
04. 06. 04. -Akiko SUZUKI
05. 04. 05. -Yukari NAKANO
06. 07. 06. -Utako WAKAMATSU
07. 05. 07. -Kanako TAKAHASHI
08. 08. 08. -Ichie HAYASHI
09. 09. 09. -Kanako SATO
10. 12. 10. -Marie ARAI
11. 10. 11. -Rie TAKEUCHI
12. 15. 12. -Fumi HASEBE
13. 13. 13. -Kana KIBESAKI
14. 11. 14. -Hitomi SUZUKI
15. 16. 15. -Yuko KUDO
16. 14. 16. -Yuko KAGITA
17. 17. 17. -Yuki UMETANI
18. 19. 18. -Rie HAMAMURA
19. 18. 20. -Chika SUGURI
20. 23. 19. -Hiromi ABE
21. 20. 21. -Chiaki SAIKA
22. 21. 23. -Shoko KAWAMURA
23. 24. 22. -Shiho HONDA
24. 22. 24. -Mayumi HONDA
25. 25. _. - Ai MUSYA
26. 26. _. - Junko ICHII
27. 27. _. - Ayano WATANABE
28. 28. _. - Ayumi SATOUCHI
29. 29. _. - Aiko SUYAMA

Одиночное катание - МУЖЧИНЫ.
Финал.
PL. SP. FS. -Name:
01. 03. 01. -Yosuke TAKEUCHI
02. 02. 02. -Yamato TAMUTA
03. 01. 05. -Makoto OKAZAKI
04. 07. 03. -Kensuke NAKANIWA
05. 08. 04. -Daisuke TAKAHASHI
06. 06. 06. -Yutaka TSURU
07. 04. 07. -Eiji IWAMOTO
08. 05. 08. -Soshi TANAKA
09. 10. 10. -Shinya YOSHIDA
10. 14. 09. -Megumu SEKI
11. 11. 11. -Ryosuke SASAKI
12. 09. 12. -Makoto NAKATA
13. 12. 13. -Junichi TAKEMURA
14. 13. 16. -Naoji MOGI
15. 18. 14. -Takashiro NAKAGAWА
16. 16. 15. -Nobunari ODA
17. 15. 18. -Yasuo OGAWA
18. 21. 17. -Akira OKAMOTO
19. 17. 19. -Suguru NAKAI
20. 24. 20. -Shunpei WATANABE
21. 20. 22. -Atsushi USUDA
22. 23. 21. -Takushi KURODA
23. 19. 23. -Masataka MORISHITA
24. 22. 24. -Takahito KAWAI
25. 25. _. - Kazunari KISHIDA
26. 26. _. - Toru SHIBATA
27. 27. _. - Fumiaki SHIMOKAWA
28. 28. _. - Yoshinori SUSAKI
29. 29. _. - Jun ISHIGAKI

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
Финал.
PL. CD1 CD2 OD. FD. -Name:
01. 02. 02. 01. 01. -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
02. 01. 01. 02. 02. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
03. 03. 03. 03. 03. -Masumi HARUKI & Horoaki TOKITA
04. 04. 04. 04. 04. -Shoko SHIINA & Tomokazu TANAKA

ПРОТОКОЛЫ:

Одиночное катание - ЖЕНЩИНЫ.
Короткая программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 5.1 5.1 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 -Fumie SUGURI
.__ 5.4 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.7
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 02. 01. 02. 01

02. 4.8 5.1 5.2 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 -Shizuka ARAKAWA
.__ 5.1 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5
.__ 03. 03. 02. 03. 02. 01. 02. 01. 02

03. 5.2 5.4 5.3 5.5 5.4 5.3 5.3 5.4 5.3 -Miki ANDO
.__ 4.6 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0
.__ 04. 02. 03. 02. 03. 03. 04. 03. 03

04. 5.1 5.1 5.1 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 4.7 -Yukari NAKANO
.__ 4.9 5.0 5.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.2 4.9
.__ 02. 04. 04. 04. 04. 04. 03. 04. 05

05. 4.7 4.7 4.6 4.7 4.9 4.5 4.4 4.9 4.5 -Kanako TAKAHASHI
.__ 5.0 5.1 5.0 5.3 5.2 5.1 5.2 5.4 5.1
.__ 05. 05. 08. 05. 05. 06. 08. 05. 06

06. 4.6 4.5 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.6 -Akiko SUZUKI
.__ 5.0 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.1
.__ 07. 07. 06. 06. 06. 05. 07. 07. 04

07. 4.5 4.5 4.5 4.3 4.5 4.4 4.7 4.9 4.3 -Utako WAKAMATSU
.__ 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3 5.3 5.2
.__ 06. 06. 09. 08. 08. 07. 05. 06. 07

08. 4.4 4.5 4.7 4.5 4.5 4.3 4.6 4.5 4.5 -Ichie HAYASHI
.__ 5.1 5.0 5.3 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 4.9
.__ 08. 08. 05. 07. 07. 08. 06. 09. 08

09. 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.7 4.1 -Kanako SATO
.__ 4.8 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0 5.1 4.9
.__ 09. 09. 10. 09. 09. 10. 09. 08. 12

10. 4.2 4.2 4.8 4.3 4.2 4.4 4.2 4.2 4.3 -Rie TAKEUCHI
.__ 4.7 4.7 4.9 4.9 4.8 4.9 4.7 4.7 4.8
.__ 11. 11. 07. 10. 10. 09. 10. 10. 10

11. 3.8 4.5 4.3 4.2 4.3 4.5 3.8 4.0 4.3 -Hitomi SUZUKI
.__ 4.3 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3
.__ 17. 10. 12. 12. 11. 11. 18. 14. 15

12. 4.1 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 4.4 -Marie ARAI
.__ 4.5 4.3 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.8
.__ 14. 15. 14. 14. 13. 12. 11. 12. 09

13. 4.2 4.2 3.9 4.2 4.2 4.1 4.0 4.2 3.9 -Kana KIBESAKI
.__ 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4
.__ 13. 14. 16. 13. 12. 14. 15. 11. 18

14. 4.3 4.0 4.0 4.0 3.6 3.7 4.1 3.8 4.0 -Yuko KAGITA
.__ 4.7 4.6 4.9 4.5 4.3 4.5 4.7 4.6 4.5
.__ 10. 13. 13. 15. 18. 16. 12. 13. 17

15. 3.7 4.2 4.3 4.0 4.0 4.1 4.0 3.6 4.3 -Fumi HASEBE
.__ 4.1 4.5 4.7 4.4 4.5 4.6 4.3 4.1 4.7
.__ 19. 12. 11. 16. 15. 13. 17. 18. 11

16. 4.3 3.8 4.1 4.3 3.6 3.5 4.1 3.5 4.2 -Yuko KUDO
.__ 4.5 4.1 4.6 4.6 4.2 4.3 4.6 4.1 4.7
.__ 12. 20. 15. 11. 20. 20. 13. 19. 13

17. 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.3 -Yuki UMETANI
.__ 4.1 4.0 4.0 4.2 4.4 3.9 4.2 4.0 4.2
.__ 15. 16. 17. 17. 14. 18. 16. 15. 16

18. 3.6 3.9 3.7 3.9 4.0 3.7 3.7 3.7 4.1 -Chika SUGURI
.__ 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.7
.__ 20. 17. 18. 19. 16. 17. 20. 17. 14

19. 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 4.1 3.4 3.8 -Rie HAMAMURA
.__ 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.5 4.5 4.0 4.2
.__ 18. 21. 18. 20. 17. 15. 14. 21. 20

20. 4.0 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.8 3.9 -Chiaki SAIKA
.__ 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2
.__ 16. 18. 20. 21. 19. 19. 19. 16. 19

21. 3.7 3.8 3.5 4.0 3.5 3.6 3.7 3.5 3.5 -Shoko KAWAMURA
.__ 4.0 4.2 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2 4.1 3.9
.__ 21. 19. 21. 18. 21. 22. 21. 19. 25

22. 3.4 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 3.1 2.8 3.5 -Mayumi HONDA
.__ 4.0 3.7 4.2 4.1 4.0 4.2 4.1 3.9 4.3
.__ 24. 28. 22. 22. 23. 21. 26. 28. 21

23. 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.1 3.3 3.3 3.3 -Hiromi ABE
.__ 4.2 4.3 4.1 3.7 3.9 4.0 4.2 4.1 4.3
.__ 23. 22. 23. 29. 27. 24. 22. 22. 23

24. 3.0 3.2 3.2 3.0 3.2 3.1 3.1 3.0 3.3 -Shiho HONDA
.__ 3.9 3.9 4.1 3.9 4.1 4.1 4.3 4.0 4.1
.__ 27. 24. 24. 27. 24. 23. 25. 25. 26

25. 3.2 3.1 3.2 3.0 3.1 3.1 3.4 2.9 3.5 -Ai MUSYA
.__ 4.2 3.9 4.1 3.8 3.9 3.8 4.0 3.9 4.2
.__ 25. 26. 24. 28. 25. 25. 24. 27. 22

26. 3.2 3.1 2.9 3.0 3.2 2.7 3.0 2.7 3.0 -Junko ICHII
.__ 4.4 4.4 4.2 4.4 4.4 4.2 4.2 4.0 4.3
.__ 22. 23. 27. 23. 22. 26. 27. 29. 27

27. 3.2 3.0 3.0 3.2 3.0 2.6 3.1 3.2 3.4 -Ayano WATANABE
.__ 4.0 3.8 4.0 3.8 4.0 3.8 4.0 4.0 4.1
.__ 26. 27. 28. 25. 26. 29. 28. 24. 24

28. 2.9 2.8 2.6 3.1 2.6 2.8 3.2 3.2 3.1 -Ayumi SATOUCHI
.__ 3.8 3.9 3.9 4.2 3.8 4.0 4.3 4.1 4.1
.__ 29. 29. 29. 24. 29. 27. 23. 23. 28

29. 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.7 2.7 3.0 3.1 -Aiko SUYAMA
.__ 3.8 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8
.__ 28. 25. 26. 26. 28. 28. 29. 25. 29
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9

Произвольная программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.7 5.6 5.7 5.7 -Fumie SUGURI
.__ 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 5.8
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 5.5 5.5 5.2 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 -Shizuka ARAKAWA
.__ 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5 5.6 5.5 5.6 5.5
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02

03. 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.3 -Miki ANDO
.__ 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 5.2 5.2 5.0 4.8
.__ 04. 04. 04. 03. 04. 03. 03. 03. 04

04. 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.0 -Akiko SUZUKI
.__ 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2
.__ 03. 03. 03. 05. 05. 05. 05. 04. 03

05. 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.0 -Yukari NAKANO
.__ 5.1 5.0 5.2 5.2 5.4 5.3 5.3 5.2 5.0
.__ 05. 05. 05. 04. 03. 04. 04. 05. 05

06. 5.0 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.7 -Utako WAKAMATSU
.__ 5.1 5.0 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 4.8
.__ 06. 06. 06. 06. 06. 07. 06. 06. 07

07. 4.8 4.7 4.9 4.8 4.9 4.8 4.9 4.6 4.8 -Kanako TAKAHASHI
.__ 4.8 4.8 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 4.9 5.0
.__ 08. 08. 07. 07. 07. 08. 07. 07. 06

08. 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.4 4.5 -Ichie HAYASHI
.__ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 4.9 4.9 4.8
.__ 07. 07. 08. 08. 08. 06. 08. 08. 09

09. 4.7 4.5 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.4 4.6 -Kanako SATO
.__ 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 4.6 4.5 4.8
.__ 09. 11. 09. 09. 09. 09. 09. 14. 08

10. 4.5 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 -Marie ARAI
.__ 4.6 4.4 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6
.__ 10. 16. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10

11. 4.4 4.6 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 -Rie TAKEUCHI
.__ 4.6 4.8 4.5 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.6
.__ 11. 09. 12. 11. 14. 13. 11. 11. 11

12. 4.6 4.7 4.4 4.5 4.6 4.7 4.5 4.6 4.6 -Fumi HASEBE
.__ 4.4 4.6 4.4 4.5 4.7 4.7 4.2 4.4 4.4
.__ 13. 10. 13. 12. 11. 11. 16. 13. 12

13. 4.4 4.5 4.2 4.3 4.4 4.6 4.4 4.7 4.3 -Kana KIBESAKI
.__ 4.5 4.6 4.4 4.6 4.4 4.7 4.6 4.6 4.2
.__ 14. 12. 15. 13. 16. 12. 12. 09. 20

14. 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.3 4.4 4.4 -Hitomi SUZUKI
.__ 4.4 4.6 4.5 4.3 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5
.__ 17. 13. 11. 15. 12. 15. 14. 15. 13

15. 4.5 4.5 4.3 4.3 4.5 4.5 4.3 4.4 4.3 -Yuko KUDO
.__ 4.5 4.5 4.4 4.4 4.6 4.7 4.3 4.3 4.4
.__ 12. 14. 14. 14. 13. 14. 17. 16. 14

16. 4.4 4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 4.2 4.4 4.2 -Yuko KAGITA
.__ 4.3 4.5 4.3 4.3 4.6 4.5 4.5 4.7 4.4
.__ 18. 15. 16. 17. 15. 16. 15. 12. 16

17. 4.6 4.4 4.2 4.4 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3 -Yuki UMETANI
.__ 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 4.3 4.4 4.2 4.3
.__ 16. 17. 18. 16. 22. 17. 13. 17. 17

18. 4.3 4.1 4.3 4.3 4.2 4.0 4.3 4.1 4.4 -Rie HAMAMURA
.__ 4.2 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.1 4.3
.__ 19. 21. 17. 18. 17. 22. 18. 21. 15

19. 4.5 4.1 4.0 4.0 4.0 4.2 4.2 4.0 4.2 -Hiromi ABE
.__ 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.3 4.2 4.2 4.3
.__ 15. 19. 21. 23. 23. 20. 19. 20. 19

20. 4.1 4.0 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 -Chika SUGURI
.__ 4.2 4.1 4.0 4.2 4.0 4.3 4.1 4.0 4.4
.__ 22. 22. 22. 20. 20. 19. 20. 22. 18

21. 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 -Chiaki SAIKA
.__ 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.2 4.1
.__ 21. 20. 20. 21. 19. 23. 23. 19. 22

22. 4.2 4.1 3.8 4.1 4.2 4.3 4.0 4.1 4.1 -Shiho HONDA
.__ 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.3 4.0
.__ 20. 23. 24. 19. 18. 21. 22. 18. 23

23. 4.2 4.2 4.0 4.0 4.1 4.2 4.1 3.9 4.1 -Shoko KAWAMURA
.__ 4.0 4.4 4.1 4.2 4.1 4.4 4.2 4.1 4.2
.__ 23. 18. 23. 22. 21. 18. 21. 23. 21

24. 4.1 3.9 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 -Mayumi HONDA
.__ 4.0 3.8 4.1 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8
.__ 24. 24. 19. 24. 24. 24. 24. 24. 24
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9
Судьи:
J1. _JPN. -Tamio SUZUKI
J2. _JPN. -Yoshiko KOBAYASHI
J3. _JPN. -Yoko FUKUDA
J4. _JPN. -Hidehito ITO
J5. _JPN. -Meiko SASAKI
J6. _JPN. -Tomie FUKUDOME
J7. _JPN. -Nobuhiko YOSHIOKA
J8. _JPN. -Mieko FUJIMORI
J9. _JPN. -Mami MAEDA

Одиночное катание - МУЖЧИНЫ.
Короткая программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 5.3 5.4 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.4 -Makoto OKAZAKI
.__ 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3
.__ 01. 01. 02. 03. 01. 02. 02. 01. 01

02. 5.1 5.2 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 -Yamato TAMUTA
.__ 5.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5 5.4
.__ 02. 02. 01. 01. 02. 01. 03. 02. 02

03. 4.9 4.7 5.0 5.1 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 -Yosuke TAKEUCHI
.__ 5.5 5.2 5.4 5.6 5.4 5.5 5.6 5.4 5.3
.__ 03. 04. 03. 02. 03. 03. 01. 03. 03

04. 4.9 4.8 4.5 5.0 4.4 4.3 4.7 4.7 4.5 -Eiji IWAMOTO
.__ 5.3 5.3 4.8 5.5 5.1 5.0 5.3 5.2 5.2
.__ 04. 03. 08. 05. 07. 09. 04. 05. 04

05. 5.1 4.6 5.1 5.2 4.8 4.7 4.8 5.0 4.5 -Soshi TANAKA
.__ 5.0 4.9 5.2 5.2 5.0 5.0 4.8 5.2 5.0
.__ 05. 05. 04. 06. 05. 05. 07. 04. 06

06. 4.7 4.5 4.7 5.1 4.7 4.6 4.7 4.5 4.6 -Yutaka TSURU
.__ 5.2 4.6 5.0 5.4 5.1 5.2 5.2 4.9 4.9
.__ 06. 09. 05. 04. 06. 04. 05. 06. 05

07. 3.7 4.6 4.7 4.5 4.8 4.6 4.7 4.4 4.5 -Kensuke NAKANIWA
.__ 4.2 4.8 4.9 4.8 5.2 4.9 5.0 4.9 4.9
.__ 22? 06. 06. 08. 04. 08. 06. 09. 07

08. 4.2 4.2 4.4 4.2 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 -Daisuke TAKAHASHI
.__ 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1
.__ 09. 07. 07. 07. 08. 07. 09. 07. 08

09. 4.8 4.4 4.4 4.4 4.1 4.8 4.7 4.6 4.4 -Makoto NAKATA
.__ 4.8 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8 4.8 4.7 4.6
.__ 07. 10. 11. 10. 12. 06. 08. 08. 11

10. 4.7 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5 4.3 4.3 4.6 -Shinya YOSHIDA
.__ 4.8 4.4 4.6 4.6 4.8 4.7 4.2 4.8 4.7
.__ 08. 11. 09. 09. 09. 10. 12. 12. 09

11. 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 -Ryosuke SASAKI
.__ 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5
.__ 10. 08. 10. 11. 10. 11. 11. 10. 10

12. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.0 4.4 4.3 -Junichi TAKEMURA
.__ 4.6 4.5 4.5 4.6 4.7 4.4 4.3 4.8 4.7
.__ 12. 12. 12. 12. 11. 13. 14. 11. 12

13. 4.3 4.0 4.1 4.0 4.0 3.8 4.1 4.2 4.0 -Naoji MOGI
.__ 4.7 4.5 4.5 4.3 4.2 4.4 4.4 4.5 4.3
.__ 11. 14. 13. 15. 16. 14. 13. 14. 16

14. 4.1 3.8 3.8 3.4 3.9 3.5 4.1 3.9 3.9 -Megumu SEKI
.__ 4.7 4.8 4.7 4.4 4.8 4.4 5.1 4.8 4.9
.__ 14. 13. 15. 17. 13. 18. 10. 15. 13

15. 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.4 3.6 3.8 3.5 -Yasuo OGAWA
.__ 4.6 4.4 4.6 4.6 4.6 4.3 4.5 4.6 4.4
.__ 16. 16. 17. 14. 15. 20. 17. 16. 20

16. 4.0 3.4 4.0 4.1 3.8 4.1 3.9 4.3 3.5 -Nobunari ODA
.__ 4.3 4.2 4.3 4.4 4.3 4.5 4.2 4.7 4.2
.__ 17. 21. 18. 13. 17. 12. 15. 13. 22

17. 4.0 3.8 3.9 3.6 3.8 3.7 3.9 3.9 4.1 -Suguru NAKAI
.__ 4.6 4.2 4.1 3.9 4.0 4.2 4.1 4.3 4.5
.__ 15. 17. 21. 18. 20. 17. 18. 17. 14

18. 4.2 3.4 3.6 3.4 3.8 3.9 3.8 3.8 3.9 -Takashiro NAKAGAWA
.__ 4.7 3.9 4.2 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4
.__ 13. 25. 23. 23. 18. 15. 16. 18. 17

19. 3.7 3.8 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.7 -Masataka MORISHITA
.__ 4.2 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1 4.0 4.2 4.2
.__ 22. 15. 19. 16. 19. 19. 20. 19. 19

20. 3.8 3.7 3.8 3.4 3.6 3.8 3.8 3.6 4.1 -Atsushi USUDA
.__ 4.1 4.1 4.2 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
.__ 21. 20. 22. 22. 21. 16. 19. 22. 15

21. 3.7 3.4 3.9 3.0 3.3 3.4 3.3 3.6 3.7 -Akira OKAMOTO
.__ 4.5 4.1 4.5 4.1 3.9 3.9 3.9 4.3 4.3
.__ 20. 22. 16. 24. 25. 22. 23. 20. 18

22. 3.2 3.4 4.0 2.8 3.8 3.2 3.1 3.5 3.4 -Takahito KAWAI
.__ 4.2 4.5 4.5 3.9 4.6 4.1 4.3 4.4 4.3
.__ 24. 19. 14. 27. 14. 23. 21. 21. 23

23. 3.8 3.7 3.7 3.3 3.5 3.1 3.3 3.5 3.3 -Takushi KURODA
.__ 4.5 4.3 4.4 4.1 4.2 3.9 3.9 4.3 4.1
.__ 18. 18. 20. 20. 22. 25. 23. 23. 24

24. 3.8 2.8 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 -Shunpei WATANABE
.__ 4.5 4.2 4.1 4.2 4.4 4.1 4.1 4.2 4.4
.__ 18. 28. 25. 19. 23. 24. 25. 24. 21

25. 3.2 3.2 3.3 3.0 3.1 3.2 3.1 2.7 3.0 -Kazunari KISHIDA
.__ 4.0 4.3 4.4 4.0 4.3 4.3 4.2 3.8 4.1
.__ 27. 23. 24. 25. 24. 21. 22. 28. 26

26. 3.1 2.9 2.8 2.9 2.7 2.9 2.4 2.8 3.0 -Toru SHIBATA
.__ 4.3 4.4 3.9 4.5 4.1 3.9 3.7 4.0 4.3
.__ 25. 26. 27. 21. 28. 26. 29. 27. 25

27. 2.8 3.1 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.9 2.9 -Fumiaki SHIMOKAWA
.__ 3.9 4.3 3.8 4.0 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0
.__ 29. 24. 28. 26. 27. 27. 26. 25. 28

28. 3.1 3.0 2.7 2.5 3.0 2.4 2.6 2.8 3.0 -Yoshinori SUSAKI
.__ 4.0 4.0 4.1 3.6 4.0 3.9 3.7 4.1 4.0
.__ 28. 27. 26. 29. 26. 29. 27. 26. 27

29. 3.1 2.4 2.4 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.6 -Jun ISHIGAKI
.__ 4.2 4.0 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.9
.__ 26. 29. 29. 28. 29. 28. 28. 29. 29
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9

Произвольная программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 5.2 5.0 5.3 5.4 5.3 5.2 5.3 5.5 5.3 -Yosuke TAKEUCHI
.__ 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.7 5.5
.__ 02. 04. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 5.6 5.3 5.2 5.2 4.9 5.1 5.0 5.3 5.3 -Yamato TAMURA
.__ 5.2 5.3 5.5 5.6 5.2 5.4 5.0 5.4 5.3
.__ 01. 01. 02. 02. 05. 02. 04. 02. 03

03. 5.5 5.5 5.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 5.2 -Kensuke NAKANIWA
.__ 5.2 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2
.__ 04. 03. 04. 04. 02. 03. 02. 04. 04

04. 4.9 5.2 5.0 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 -Daisuke TAKAHASHI
.__ 5.2 5.3 5.1 5.5 5.5 5.4 5.1 5.1 5.2
.__ 07. 02. 06. 03. 03. 04. 03. 06. 05

05. 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.4 5.4 -Makoto OKAZAKI
.__ 5.4 5.2 5.3 5.1 5.1 5.0 4.9 5.3 5.3
.__ 03. 06. 03. 05. 04. 05. 05. 03. 02

06. 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 5.2 5.0 -Yutaka TSURU
.__ 5.3 5.1 4.9 5.1 4.9 4.9 4.9 5.2 5.1
.__ 05. 07. 08. 07. 06. 06. 07. 05. 06

07. 4.8 5.1 5.1 5.0 4.7 4.7 4.8 4.9 4.7 -Eiji IWAMOTO
.__ 5.2 5.3 5.1 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 4.8
.__ 08. 05. 05. 06. 07. 08. 06. 08. 10

08. 5.4 5.1 5.2 5.2 4.9 5.1 5.0 5.2 5.1 -Soshi TANAKA
.__ 4.9 4.8 4.9 4.9 4.5 4.7 4.7 4.9 4.6
.__ 06. 08. 07. 08. 10. 07. 09. 07. 08

09. 4.7 4.6 4.7 4.4 4.8 4.7 4.7 4.8 4.7 -Megumu SEKI
.__ 4.8 4.7 4.8 4.3 5.0 4.8 5.0 4.8 4.9
.__ 11. 09. 09. 15. 08. 09. 08. 09. 09

10. 5.0 4.8 4.8 4.7 5.0 4.8 4.7 4.7 5.0 -Shinya YOSHIDA
.__ 4.6 4.4 4.6 4.4 4.7 4.6 4.4 4.6 4.8
.__ 09. 11. 11. 11. 09. 10. 11. 13. 07

11. 4.8 4.6 4.6 4.8 4.7 4.5 4.5 4.5 4.6 -Ryosuke SASAKI
.__ 4.7 4.6 4.7 4.8 4.4 4.4 4.3 4.5 4.5
.__ 12. 10. 12. 09. 12. 12. 14. 14. 12

12. 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.6 4.8 4.7 -Makoto NAKATA
.__ 4.9 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.7 4.6
.__ 10. 13. 13. 12. 13. 13. 13. 10. 11

13. 4.7 4.6 4.7 4.7 4.4 4.4 4.5 4.7 4.5 -Junichi TAKEMURA
.__ 4.7 4.5 4.7 4.8 4.3 4.3 4.5 4.7 4.4
.__ 13. 12. 10. 10. 15. 15. 12. 11. 16

14. 4.7 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 -Takashiro NAKAGAWA
.__ 4.5 4.3 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.7 4.5
.__ 15. 15. 14. 13. 14. 14. 16. 12. 13

15. 4.6 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.3 4.6 -Nobunari ODA
.__ 4.5 4.2 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.3 4.4
.__ 16. 17. 17. 14. 11. 11. 10. 16. 14

16. 4.5 4.4 4.4 4.2 4.3 4.2 4.4 4.2 4.3 -Naoji MOGI
.__ 4.8 4.4 4.6 4.2 4.3 4.2 4.3 4.3 4.4
.__ 14. 14. 15. 18. 16. 18. 15. 19. 17

17. 4.5 4.4 4.6 4.5 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 -Akira OKAMOTO
.__ 4.3 4.0 4.4 4.2 4.2 4.2 3.9 4.4 4.2
.__ 17. 20. 16. 16. 17. 16. 19. 15. 18

18. 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 3.7 3.6 4.1 4.3 -Yasuo OGAWA
.__ 4.2 4.4 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 4.4 4.3
.__ 18. 16. 18 .17. 19. 23. 23. 18. 19

19. 4.0 4.3 4.3 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 -Suguru NAKAI
.__ 4.2 4.0 4.2 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2
.__ 21. 22. 20. 22. 18. 17. 17. 17. 20

20. 4.0 4.2 4.2 4.1 4.2 4.1 4.0 4.2 4.4 -Shunpei WATANABE
.__ 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 4.2 4.5
.__ 23. 18. 19. 20. 20. 22. 22. 20. 15

21. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 -Takushi KURODA
.__ 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1
.__ 19. 19. 21. 19. 21. 20. 18. 21. 21

22. 4.2 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2 4.1 -Atsushi USUDA
.__ 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.2
.__ 20. 23. 22. 21. 22. 19. 21. 23. 22

23. 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 -Masataka MORISHITA
.__ 4.1 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0
.__ 22. 21. 23. 23. 23. 21. 20. 22. 23

24. 3.6 3.2 3.4 3.6 3.6 3.4 3.3 3.6 3.5 -Takahito KAWAI
.__ 3.9 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.1 3.8 3.9
.__ 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9
Судьи:
J1. _JPN. Makoto KUSAKA
J2. _JPN. Sakae YAMAMOTO
J3. _JPN. Shizuko UGAKI
J4. _JPN. Nobuo WAKITA
J5. _JPN. Masako KUBOTA
J6. _JPN. Yukiko OKABE
J7. _JPN. Junko HIRAMATSU
J8. _JPN. Hiroshi KOBAYASHI
J9. _JPN. Mayumi KATO


ПАРНОЕ КАТАНИЕ.
Короткая программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
Pl. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. -Name:
01. 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
.__ 5.1 5.2 5.1 5.2 5.3 5.2 5.2
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 3.2 3.1 2.8 2.7 3.2 3.8 2.7 -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA
.__ 3.7 3.4 3.3 3.4 3.6 4.1 3.8
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7

Произвольная программа.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. _J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7
01. 5.3 5.3 5.2 5.1 5.3 5.1 5.2 -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
.__ 5.3 5.2 5.1 5.2 5.3 5.3 5.1
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA
.__ 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7
Судьи:
J1. _JPN. -Nobuo WAKITA
J2. _JPN. -Yoshiko KOBAYASHI
J3. _JPN. -Yukiko OKABE
J4. _JPN. -Yoko FUKUDA
J5. _JPN. -Masako KUBOTA
J6. _JPN. -Shizuko UGAKI
J7. _JPN. -Sakae YAMAMOTO

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
1-ый обязательный танец.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 4.7 4.3 4.5 4.6 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.7 4.7 4.8 4.7 4.8 4.8 4.5 4.8 4.7
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 02. 02. 02. 01.

02. 4.5 4.5 4.6 4.3 4.5 4.8 4.3 4.7 4.4 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.5 4.6 4.7 4.5 4.7 4.9 4.6 4.7 4.8
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 01. 01. 01. 02.

03. 3.8 3.8 3.6 4.0 4.1 3.8 3.7 3.5 3.6 -Masumi HARUKI & Horoaki TOKITA
.__ 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 3.9
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 3.1 3.6 3.2 3.2 3.7 3.0 2.9 3.1 2.6 -Shoko SHIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 3.5 3.8 3.6 3.6 3.9 3.2 3.4 3.8 3.0
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9

2-ой обязательный танец.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.8 4.6 4.8 4.6 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 4.8 4.7 4.9
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.6 4.7 4.7 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5 4.7 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.6 4.8 4.6 4.6 4.8 4.7 4.4 4.6 4.7
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02

03. 3.9 4.1 3.7 4.2 3.9 3.9 3.5 4.0 3.6 -Masumi HARUKI & Horoaki TOKITA
.__ 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2 3.9 3.9 4.2 3.7
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 3.0 3.7 2.8 3.3 3.4 3.2 3.0 2.6 3.0 -Shoko SHIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 3.6 3.8 3.5 3.5 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9

Оригинальный танец.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9
.__ 01. 01. 01. 02. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.8 4.8 4.9 4.8 4.7 4.8 4.7 4.6 4.6 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.7 4.9 4.9 5.0 4.8 4.8 4.7 4.8 4.5
.__ 02. 02. 02. 01. 02. 02. 02. 02. 02

03. 3.9 4.1 4.3 4.4 4.2 4.2 3.8 4.0 4.0 -Masumi HARUKI & Horoaki TOKITA
.__ 4.1 4.3 4.4 4.6 4.4 4.0 3.7 4.2 4.1
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 3.7 3.8 3.3 3.7 3.9 3.5 3.6 3.8 3.2 -Shoko SHIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 4.0 3.9 3.6 4.0 4.0 3.5 3.2 4.0 3.2
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9

Произвольный танец.
М-то _С у д ь и _ J u d g e s:
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name:
01. 4.9 4.8 5.1 5.0 5.0 4.9 5.1 5.1 4.9 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.8 5.0 5.3 5.1 5.2 5.0 5.3 5.1 5.0
.__ 02. 01. 01. 02. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.8 4.8 4.9 5.0 4.7 4.6 4.9 4.4 4.8 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 5.0 4.9 5.1 5.2 4.8 4.9 4.6 4.9 4.7
.__ 01. 02. 02. 01. 02. 02. 02. 02. 02

03. 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 3.9 4.0 4.0 4.2 -Masumi HARUKI & Horoaki TOKITA
.__ 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 3.9 4.1 4.1 4.0
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 3.8 3.8 3.5 3.6 4.0 3.5 3.3 3.4 3.5 -Shoko SHIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 4.1 4.0 3.7 3.7 4.2 3.8 3.2 4.0 3.3
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9
Судьи:
J1. _JPN. -Hiroshi KOBAYASHI
J2. _JPN. -Meiko SASAKI
J3. _JPN. -Mayumi KATO
J4. _JPN. -Akira YOSHIZAWA
J5. _JPN. -Makoto KUSAKA
J6. _JPN. -Kaoru TAKINO
J7. _JPN. -Naotsugu YOSHIHIRO
J8. _JPN. -Nobuhiko YOSHIOKA
J9. _JPN. -Tomie FUKUDOMEHosted by uCoz