ЧЕМПИОНАТ ЯПОНИИ-2003
КАЛЕНДАРЬ ИТОГИ Ч-т ЯПОНИИ-02. ГЛАВНАЯ
71th Japan Championships, Dec.19-22, 2002, Kyoto, Japan

71-ый Чемпионат Японии, г.Киото, Япония, 19-22 декабря.

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ.
Финал.
PL. SP. FS. -Name
01. 01. 01. -Takeshi HONDA
02. 03. 02. -Yamato TAMURA
03. 04. 03. -Kensuke NAKANIWA
04. 02. 04. -Daisuke TAKAHASHI
05. 05. 05. -Ryo SHIBATA
06. 08. 06. -Nobunari ODA
07. 06. 08. -Eiji IWAMOTO
08. 07. 09. -Hirokazu KOBAYASHI
09. 16. 07. -Noriyuki KANZAKI
10. 13. 10. -Soshi TANAKA
11. 12. 12. -Takao OGAWA
12. 10. 14. -Yutaka TSURU
13. 18. 11. -Shinya YOSHIDA
14. 09. 16. -Suguru NAKAI
15. 11. 17. -Jun ISHIGAKI
16. 21. 13. -Kazumi KISHIMOTO
17. 20. 15. -Takushi KURODA
18. 14. 18. -Atsushi USUDA
19. 15. 19. -Takahito KAWAI
20. 17. 21. -Shumpei WATANABE
21. 23. 20. -Megumu SEKI
22. 19. 22. -Yusuke NAKAGAWA
23. 24. 23. -Tomohiro SUZUKI
24. 22. 24. -Kimitaka SAKURAI
25. 25. -Takashiro NAKAGAWA
26. 26. -Kazunari KISHIDA
27. 27. -Kyohei FUKUDA
28. 28. -Jun INOUE KINKI
29. 29. -Moriyuki NINOMIYA
30. 30. -Yoshinori SUSAKI

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ.
Финал.
PL. SP. FS. -Name
01. 03. 01. -Fumie SUGURI
02. 01. 03. -Yoshie Onda
03. 07. 02. -Shizuka ARAKAWA
04. 04. 04. -Yukina OTA
05. 02. 06. -Miki ANDO
06. 05. 05. -Yukari NAKANO
07. 09. 07. -Mao ASADA
08. 08. 08. -‚l‚Ѓ‚‰ ASADA
09. 06. 09. -Akiko SUZUKI
10. 10. 12. -Rie TAKEUCHI
11. 15. 10. -Yuko KAGITA
12. 17. 11. -Kanako TAKAHASHI
13. 16. 13. -Kanako SATO
14. 14. 14. -Kana KIBESAKI
15. 12. 15. -Fumi HASEBE
16. 11. 17. -Chisato SHIINA
17. 13. 18. -Kaoru SATO
18. 18. 16. -Marie ARAI
19. 20. 19. -Chika SUGURI
20. 19. 20. -Yuuki UMETANI
21. 23. 21. -Mai IZAWA
22. 21. 22. -Junko ICHII
23. 22. 23. -Chihoko TANAKA
24. 24. 24. -Kei TAKAHASHI
25. 25. -Hanako HIRATA
26. 26. -Emiko KATО
27. 27. -Rie HAMAMURA
28. 28. -Kumi IWAKI
29. 29. -Yuuri AKAGAWA
30. 30. -Sachie YAMAGUTI

ПАРНОЕ КАТАНИЕ
Финал.
PL. SP. FS. -Name
01. 01. 01. -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
02. 02. 02. -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA

CПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
Финал.
PL. CD. OD. FD. -Name
01. 02. 02. 01. -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
02. 01. 01. 02. -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
03. 03. 03. 03. -Masumi HARUKI & Hiroaki TOKITA
04. 04. 04. 04. -Minami SAKACHO & Tatsuya SAKACHO
05. 05. 05. 05. -Shoko SIINA & Tomokazu TANAKA

ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ (выборочно):

Одиночное катание-МУЖЧИНЫ.
Короткая программа (места №№ 1-6)
Pl. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 5.4 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 -Takeshi HONDA
.__ 5.8 5.9 5.8 5.7 5.7 5.8 5.6 5.7 5.8
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.1 -Daisuke TAKAHASHI
.__ 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.2 5.3 5.4
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 03. 03

03. 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.1 5.4 5.3 -Yamato TAMURA
.__ 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03. 02. 02

04. 4.9 4.9 4.6 5.0 4.8 5.0 4.9 4.6 5.0 -Kensuke NAKANIWA
.__ 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3 5.5 5.2 5.0 5.3
.__ 04. 04. 04. 04. 05. 04. 06. 06. 04

05. 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.2 4.9 4.8 -Ryo SHIBATA
.__ 5.1 5.1 4.9 5.0 5.1 5.3 5.0 5.0 5.0
.__ 05. 05. 05. 05. 04. 05. 04. 04. 06

06. 4.7 4.4 4.4 4.4 4.8 4.6 4.9 4.5 4.9 -Eiji IWAMOTO
.__ 5.1 4.9 4.9 4.8 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2
.__ 06. 10. 07. 10. 06. 06. 05. 05. 05
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9
Судьи:
J1. _JPN. -Hisashi YOSHIKAWA
J2. _JPN. -Mitsuzo FUJIMORI
J3. _JPN. -Tuguhiko KOZUKA
J4. _JPN. -Akira YOSHIZAWA
J5. _JPN. -Shizuko UGAKI
J6. _JPN. -Nobuhiko YOSHIOKA
J7. _JPN. -Tamio SUZUKI
J8. _JPN. -Mami MAEDA
J9. _JPN. -Tomie FUKUDOME

Произвольная программа (места №№ 1-6).
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5 5.6 5.5 5.7 -Takeshi HONDA
.__ 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.6 5.7 5.7 5.8
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 5.7 5.3 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 -Yamato TAMURA
.__ 5.5 5.4 5.3 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 03. 02. 02. 04

03. 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.4 5.2 5.5 -Kensuke NAKANIWA
.__ 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.2 5.1 5.5
.__ 03. 03. 03. 04. 04. 02. 03. 04. 02

04. 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 -Daisuke TAKAHASHI
.__ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.2 5.4 5.5
.__ 06. 04. 04. 03. 03. 04. 04. 03. 03

05. 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 -Ryo SHIBATA
.__ 5.3 5.1 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2
.__ 04. 05. 07. 05. 05. 05. 05. 05. 05

06. 5.3 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 5.0 -Nobunari ODA
.__ 5.1 4.9 4.9 5.1 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9
.__ 05. 06. 05. 06. 06. 07. 07. 07. 07
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9.

Одиночное катание-ЖЕНЩИНЫ.
Короткая программа (№№ 1-6).
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.6 5.8 -Yoshie ONDA
.__ 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7 5.6 5.6 5.4 5.8
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.7 -Miki ANDO
.__ 5.5 5.6 5.4 5.5 5.7 5.5 5.3 5.3 5.5
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 03. 03

03. 5.1 5.3 5.3 5.0 5.2 5.1 5.1 5.1 5.4 -Fumie SUGURI
.__ 5.4 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.9
.__ 03. 03. 03. 05. 05. 04. 03. 02. 02

04. 5.0 5.3 5.3 5.2 5.4 5.3 5.1 5.0 5.3 -Yukina OTA
.__ 5.4 5.4 5.3 5.3 5.5 5.6 5.5 5.4 5.7
.__ 04. 04. 05. 07. 03. 03. 04. 04. 04

05. 5.0 5.2 5.2 5.2 5.3 5.1 5.1 4.8 5.2 -Yukari NAKANO
.__ 5.3 5.5 5.5 5.4 5.6 5.3 5.4 5.2 5.6
.__ 05. 05. 04. 04. 04. 05. 05. 05. 06

06. 5.0 5.1 5.1 5.3 5.0 5.1 4.8 4.6 5.3 -Akiko SUZUKI
.__ 5.2 5.2 5.3 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.5
.__ 06. 07. 08. 03. 07. 06. 08. 08. 05
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9.
Судьи:
J1. _JPN. -Sakiko OKANO
J2. _JPN. -Yukiko OKABE
J3. _JPN. -Hiroshi KOBAYASHI
J4. _JPN. -Takashi ARAKI
J5. _JPN. -Sakae YAMAMOTO
J6. _JPN. -Yoko FUKUDA
J7. _JPN. -Hidehito ITO
J8. _JPN. -Hideo SUGITA
J9. _JPN. -Masako KUBOTA

Произвольная программа (№№ 1-6).
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.4 5.5 5.6 -Fumie SUGURI
.__ 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.6 5.9 5.8
.__ 02. 01. 01. 01. 01. 03. 03. 01. 01

02. 5.7 5.7 5.7 5.6 5.4 5.6 5.7 5.6 5.7 -Shizuka ARAKAWA
.__ 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7
.__ 03. 02. 02. 03. 03. 01. 01. 02. 02

03. 5.6 5.7 5.6 5.8 5.6 5.5 5.6 5.7 5.8 -Yoshie ONDA
.__ 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6
.__ 04. 03. 04. 02. 02. 04. 02. 03. 03

04. 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4 5.3 5.6 -Yukina OTA
.__ 5.9 5.7 5.6 5.6 5.5 5.7 5.5 5.5 5.7
.__ 01. 04. 05. 04. 04. 02. 04. 05. 04

05. 5.5 5.6 5.7 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.6 -Yukari NAKANO
.__ 5.6 5.6 5.6 5.3 5.4 5.3 5.3 5.5 5.6
.__ 05. 05. 03. 07. 06. 05. 06. 04. 05

06. 5.4 5.4 5.5 5.5 5.3 5.5 5.5 5.4 5.6 -Miki ANDO
.__ 5.3 5.3 5.5 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.5
.__ 07. 06. 06. 05. 07. 06. 07. 07. 06
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9.

ПАРНОЕ КАТАНИЕ.
Короткая программа.
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 4.9 4.7 4.8 5.0 4.3 4.8 4.8 4.7 4.5 -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
.__ 5.2 5.0 5.2 5.4 4.7 5.3 5.2 5.0 4.9
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 3.0 3.2 3.1 2.9 3.3 3.0 3.5 3.1 3.2 -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA
.__ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9.

Произвольная программа.
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9. -Name
01. 4.9 5.1 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.3 5.1 -Yuko KAWAGUCHI & Alexander MARKUNTSOV
.__ 4.8 5.2 5.2 5.2 5.1 5.3 5.2 5.3 5.2
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 -Makiko OGASAWARA & Takeo OGASAWARA
.__ 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. J8. J9.
Судьи:
J1. _JPN. -Sakiko OKANO
J2. _JPN. -Yoko FUKUDA
J3. _JPN. -Sakae YAMAMOTO
J4. _JPN. -Masako KUBOTA
J5. _JPN. -Akira YOSHIZAWA
J6. _JPN. -Shizuko UGAKI
J7. _JPN. -Takashi ARAKI
J8. _JPN. -Yukiko OKABE
J9. _JPN. -Tuguhiko KOZUKA

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ.
Обязательный танец.
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. -Name
01. 4.7 4.8 4.6 4.8 4.6 4.8 4.0 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.1
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.1 4.6 4.5 4.6 4.4 4.5 4.0 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.5 4.7 4.4 4.8 4.6 4.6 4.0
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02

03. 4.0 3.8 4.0 4.0 3.7 3.9 3.3 -Masumi HARUKI & Hiroaki TOKITA
.__ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 3.6
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 2.7 3.0 3.1 3.2 2.6 3.1 3.0 -Minami SAKACHO & Tatsuya SAKACHO
.__ 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04

05. 2.2 2.0 3.0 2.5 2.2 2.6 2.5 -Shoko SIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 3.1 3.1 3.2 2.5 2.8 3.1 2.8
.__ 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7.

Оригинальный танец.
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. -Name
01. 4.8 4.7 5.2 4.9 4.8 4.7 4.7 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.9 4.9 5.4 5.1 4.9 4.9 4.9
.__ 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01

02. 4.3 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6
.__ 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02

03. 3.9 3.8 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 -Masumi HARUKI & Hiroaki TOKITA
.__ 4.1 4.0 3.9 4.0 4.1 4.0 4.2
.__ 04. 04. 03. 03. 03. 04. 03

04. 4.0 4.1 3.4 4.2 3.6 4.1 3.7 -Minami SAKACHO & Tatsuya SAKACHO
.__ 4.1 4.0 3.8 3.8 3.4 4.0 3.9
.__ 03. 03. 04. 04. 04. 03. 04

05. 3.2 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.2 -Shoko SIINA KANSAI & Tomokazu TANAKA
.__ 3.0 3.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4
.__ 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7
Судьи:
J1. _JPN. -Naotsugu YOSHIHIRO
J2. _JPN. -Akira SEKINE
J3. _JPN. -Hiroshi KOBAYASHI
J4. _JPN. -Kaoru TAKINO
J5. _JPN. -Tomie FUKUDOME
J6. _JPN. -Nobuhiko YOSHIOKA
J7. _JPN. -Hisashi YOSHIKAWA

Произвольный танец.
PL. J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7. -Name
01. 4.4 5.0 5.0 5.0 4.9 4.5 4.6 -Rie ARIKAWA & Kenji MIYAMOTO
.__ 4.5 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8
.__ 02. 01. 01. 01. 01. 02. 02

02. 4.7 4.8 4.9 4.9 4.7 4.7 4.8 -Nozomi WATANABE & Akiyuki KIDO
.__ 4.9 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8
.__ 01. 02. 02. 02. 02. 01. 01

03. 3.9 3.9 4.2 4.2 4.0 3.9 4.2 -Masumi HARUKI & Hiroaki TOKITA
.__ 4.4 4.3 4.1 4.2 3.9 4.1 4.3
.__ 03. 03. 03. 03. 03. 03. 03

04. 3.7 3.9 3.9 4.0 3.8 3.5 3.9 -Minami SAKACHO & Tatsuya SAKACHO
.__ 3.9 4.1 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0
.__ 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04

05. 3.3 3.4 3.6 3.6 3.3 2.9 3.4 -Shoko SIINA & Tomokazu TANAKA
.__ 3.2 3.6 3.7 3.8 3.4 3.3 3.6
.__ 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05
.__ J1. J2. J3. J4. J5. J6. J7Hosted by uCoz